Etusivu » Testamentin laatiminen

Testamentin laatiminen

Testamentti on ainoa oikeustoimi mortis causa – kuoleman varalta. Se on ainoa tapa tehokkaasti määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä sen jälkeen, kun henkilö itse ei ole enää määräämässä. Yleisenä periaatteena Suomen oikeudessa on, että henkilöt saavat vapaasti päättää millaisen sopimuksen tekevät, jos haluavat tehdä. Testamentti poikkeaa yleisestä sopimusvapaudesta siten, että se on hyvin määrämuotoinen asiakirja. Tiettyjä lain vaatimia muotomääräyksiä on noudatettava, jotta testamentista tulisi pätevä. Tällä on selvät perusteetkin, sillä mikäli testamentista tulee jotain epäselvyyttä tai epävarmuutta tarkoituksesta, todellinen tahto ei ole enää selvitettävissä.

Ennen testamentin laatimista on syytä tarkkaan miettiä, mitä omaisuudelleen haluaa tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Testamentissa voidaan myös määrätä testamentille toimeenpanija, jonka tehtäväksi tulee testamentin tekijän kuoleman jälkeen toteuttaa testamentin tekijän tahto. Testamentissa voi myös määrätä esimerkiksi haudan hoidosta ja monista muistakin asioista harkintansa mukaan.

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, mutta laadinnassa on erittäin suositeltavaa käyttää apuna asiantuntijaa. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta, mikäli testamentin epäselvyys mahdollistaa oikeusriidan. Ääritapauksessa testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos se ei ole oikein laadittu.

Muotomääräysten lisäksi toinen merkittävä syy, miksi testamentti kannattaa laadituttaa asiantuntijalla, on verosuunnittelu. Järkevällä testamentilla pystyy säästämään huomattavia summia perintöverotuksessa.

Testamentteja laativat asianajajamme