Etusivu » Perintövero

Perintövero

Perintösaannoissa muodostuu usein varsin merkittäviäkin perintöveromääriä. Huolellisella suunnittelulla perintöveroissa pystyy säästämään ja näin voidaan myös välttää verojen maksu useampaan kertaan.

Testamentin laatiminen on kannattavaa, sillä järkevällä testamentilla pystyy paitsi määräämään omaisuutensa jakautumisesta kuolemansa jälkeen, myös suunnittelemaan verotuksellisia näkökohtia. Samalla voi harkita myös esimerkiksi mahdollisten lahjojen antamisesta jo elinaikanaan.

Perintöveron määräämisessä kuolinpesän omaisuuden arvo lasketaan vainajan kuolinhetken mukaisena käypänä arvona eli todennäköisenä myyntihintana. Perintövero määräytyy omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella. Veroprosentti on sitä suurempi, mitä suurempi perintö on. Alle 20.000,00 euron arvoisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa lainkaan.

Perintövero jakaantuu kahteen veroluokkaan sukulaisuuden perusteella

I veroluokkaan kuuluvat aviopuoliso, lapsi, aviopuolison lapsi, ottolapsi, vanhemmat, ottovanhemmat, lapsen rintaperilliset, ottolapsen rintaperillinen, avustuksen saava kihlakumppani ja avopuoliso tietyin rajoituksin. Avopuoliso kuuluu I veroluokkaan, jos hän ollut aiemmin avioliitossa vainajan kanssa tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. Avopuoliso joutuu maksamaan perintöveroa II veroluokan mukaan, ellei hän täytä edellä mainittuja ehtoja. Avopuoliso ei peri puolisoaan, joten avopuolisoiden on tehtävä testamentti, jos he haluavat, että toinen puoliso saa omaisuutta toisen kuoleman jälkeen. Avustuksen saavalla kihlakumppanilla tarkoitetaan tilannetta, jossa perittävän kuollessa oli vireillä kanne asumus- tai avioerosta ja jossa puolisolle voidaan antaa jäämistön säästöstä kertakaikkisena avustuksena rahaa tai muuta omaisuutta sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi, jos se on hänen toimeentulonsa kannalta tarpeen.

Veroasteikko – I veroluokka

Verotettavan omaisuuden arvo Veron vakioerä alarajan kohdalla, euroa Vero-% ylimenevästä osasta
20 000 – 40 000 euroa 100,00 7 %
40 000 – 60 000 euroa 1 500,00 10 %
60 000 – 200 000 euroa 3 500,00 13 %
200 000 – 1 000 000 euroa 21 700,00 16 %
1 000 000 – 149 700,00 19 %

II veroluokkaan kuuluvat kaikki muut: esimerkiksi veli ja sisar, veli- ja sisarpuoli, veljen tai sisaren jälkeläinen sekä veli- tai sisarpuolen jälkeläinen sekä avopuoliso.

Veroasteikko – II veroluokka

Verotettavan omaisuuden arvo Veron vakioerä alarajan kohdalla, euroa Vero-% ylimenevästä osasta
20 000 – 40 000 euroa 100,00 19 %
40 000 – 60 000 euroa 3 900,00 25 %
40 000 – 200 000 euroa 8 900,00 29 %
200 000 – 1 000 000 euroa 49 500,00 31 %
1 000 000 297 500,00 33 %

Tilaa lain vaatimukset

täyttävä testamentti

Tilaa testamentti ->