Etusivu » Lakiosa

Lakiosa

Lakiosaa voivat vaatia rintaperilliset eli perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset. Mikäli perittävällä on lapsia, nämä ovat hänen rintaperillisiään. Mikäli lapset ovat kuolleet, rintaperillisiä ovat heidän lapsensa.

Rintaperilliselle tulee lain mukaan perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Jos rintaperillisiä on kolme, osuudeksi tulee 1/3. Jos omaisuus on kuitenkin testamentilla määrätty jollekin muulle henkilölle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen on joka tapauksessa oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa on puolet perintöosasta eli jos rintaperillisiä on kolme, lakiosa on 1/6 perittävästä omaisuudesta. Tietyissä erityistilanteissa voi olla mahdollista, ettei perillisellä ole oikeutta edes lakiosaan.

Lakiosa on siis rintaperillisille turvattu osuus vainajan jäämistöstä. Lakiosan saaminen kuitenkin edellyttää, että rintaperillinen tekee testamentin saajalle todisteellisen lakiosailmoituksen. Lakiosailmoitus on tehtävä erikseen jokaiselle testamentin saajalle.

Rintaperillinen voidaan tietyin edellytyksin tehdä perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole oikeutta edes lakiosaansa. Rintaperillinen voidaan tehdä perinnöttömäksi, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, perittävän perimyspolvessa olevaa sukulaista tai perittävän ottolasta tai ottolapsen jälkeläistä. Perinnöttömäksi tekemisen perusteita ovat myös jatkuva kunniaton elämä tai jatkuva epäsiveellinen elämä. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa huomioon otetaan se, miten syvästi perillisen elämäntapa on loukannut perittävää.

Perinnöttömäksi tekeminen tapahtuu testamentilla, jossa on mainittu perinnöttömäksi tekemisen peruste. Perusteeseen vetoavan on näytettävä peruste toteen. Jos perillinen on tehty perinnöttömäksi, perimysjärjestys määräytyy siten, kuin perinnöttömäksi tehty perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Toisin sanoen jos perinnöttömäksi tehdyllä perillisellä on lapsia, nämä tulevat vanhempansa sijaan perimysjärjestyksessä.

Testamentin tilaaminen

Voitte tilata lakimiehen laatiman testamentin turvallisesti tästä.

Perhe- ja perintöoikeuteen keskittyvät asianajajamme