Etusivu » Lesken asema

Lesken asema

Lesken asema on turvattu Suomen lainsäädännössä kahdella tavalla. Suojan laatu riippuu pitkälle siitä, jäikö ensiksi kuolleelta puolisolta rintaperillisiä.

Mikäli rintaperillisiä ei ole, leski perii ensiksi kuolleen puolison. Tällöin puoliso perii koko omaisuuden, vaikka avio-oikeus olisi rajoitettu kokonaan avioehtosopimuksella pois. Tästä oikeudesta ensiksi kuollut puoliso on voinut poiketa määräämällä testamentilla omaisuudestaan toisin. Puolisolla ei ole oikeutta lakiosaan, lakiosa on ainoastaan rintaperillisten oikeus. Puoliso voi sen sijaan olla oikeutettu erilaisiin hyvityksiin tai avustuksiin kuolinpesältä. Eloonjääneen puolison kuollessa saavat ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, sisar, veli tai veljen tai sisaren jälkeläinen puolet eloonjääneen puolison pesästä.

Puolisonsa kuoleman jälkeen leskellä on oikeus pitää omaisuus jakamattomana hallussaan. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, vaan kuolleen puolison rintaperilliset voivat vaatia omaisuutta jaettavaksi. Tällöin leskelle jää kuitenkin oikeus pitää yhteisenä kotina käytetty asunto hallinnassaan irtaimistoineen. Muu omaisuus jaetaan rintaperillisten kesken. Leski voi myös milloin tahansa itse luopua jäämistön hallinnasta.

Leski saa tietyissä tapauksissa suojaa myös ensiksi kuolleen puolison testamenttia vastaan.

Lesken asema ja yhteinen asunto

Lain mukaan leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteinen asunto ja siihen kuuluva tavanomainen asuntoirtaimisto jakamattomana perillisten jakovaatimuksista huolimatta. Perilliset hyötyvät lesken hallintaoikeudesta siten, että se pienentää heidän perintöverojaan. Leski ei joudu maksamaan perintöveroa saamastaan hallintaoikeudesta.

Lesken asemaan liittyy usein monia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka voivat vaihdella eri maissa ja lainsäädännöissä. Suomen lainsäädännön mukaan leskellä on tietyt suojat ja oikeudet, erityisesti ensiksi kuolleen puolison jäämistöön liittyen. On tärkeää ymmärtää, että lainsäädäntö voi olla monimutkaista, ja lesken asemaan voi liittyä erilaisia ehtoja ja poikkeuksia tapauskohtaisesti. Lesken oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtäminen voi edellyttää tarkempaa perehtymistä lainsäädäntöön ja mahdollisiin testamentteihin.